Condițiile de furnizare a serviciului Reîncărcare online

1. Termeni și condiții

Client – utilizator al serviciilor companiei ÎCS Bemol Retail SRL.

Furnizorul serviciilor, Bemol Retail - compania ÎCS Bemol Retail SRL, adresa juridică: str. Moara Roşie 5/1, mun. Chișinău,. MD-2005.

Bancă – instituție financiară, constituită în conformitate cu legislația Republicii Moldova (RM) și care activează în baza licenței pentru activitate bancară, emisă de organul competent conform prevederilor legale în vigoare. Instituția care emite carduri bancare în conformitate cu legislația RM, atât pe teritoriul țării, cât și peste hotarele ei.

Card bancar – card de credit sau debit, emis de către Bancă, ce constituie un instrument de plată fără numerar și oferă Clienţilor posibilitatea de a efectua operațiuni cu mijloacele bănești prezente în conturile bancare ale acestora.

Sistem de facturare – sistem certificat și automatizat care aparține Furnizorului serviciilor, prevăzut pentru a duce evidența operațiunilor privind prestarea Serviciilor către Client și achitarea lor.

Internet –sistem mondial de rețele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP și rutării (direcționării) pachetelor de date.

Sold disponibil – un cont electronic în Sistemul de facturare al Furnizorului serviciilor, utilizat pentru a duce evidența volumului de servicii prestate sau care urmează a fi prestate, a intrărilor și ieșirilor de mijloace financiare, prevăzute, conform Contractului încheiat între Clientul și Furnizorul serviciilor.

Card de combustibil, card Bemol – card emis de către Furnizorul serviciilor, ce reprezintă un instrument de plată fără numerar pentru serviciile de alimentarea mijloacelor de transport ale Clienţilor companiei Bemol Retail.

Plătitor – orice persoană fizică și deținătoare a unui card bancar valid, care inițiază un transfer de mijloace bănești prin Internet, pentru achitarea Serviciilor de comunicații electronice în folosul Clientului.

Plată online – transfer de mijloace bănești efectuate de către Plătitor, în folosul Clientului, pentru reîncărcarea contului electronic prin intermediul Internetului.

Cracking sau hacking – trecere neautorizată peste serviciul de autentificare al Plătitorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont personal.

Regulament – termeni și condiții cu privire la reîncărcarea contului Clientului prin intermediul plăților online, care sunt obligatorii spre executare și respectare de către Plătitor/Utilizator.

 

2. Descriere generală a procedurii de reîncărcarea contului Clientului Bemol Retail prin intermediul plății online

2.1. Pe pagina web al Furnizorului  servicilor: www.cabinet.bemol.md, Plătitorul trebuie să apese butonul “Reîncărcaţi cardul online”. În fereastra Pop-up se indică de către Plătitor suma cu care acesta dorește să reîncarce Soldul disponibil. Apoi, Plătitorul selectează numărul Cardului de combustibil şi bifează punctul “Sunt de accord cu condiţiile de plată şi anularea plăţilor”. În continuare, se apasă butonul “Încarcă”.

După verificarea cu succes a datelor introduse, Plătitorul va fi redirecționat către o secțiune web--securizată de pe serverul Băncii. Ulterior, Plătitorul trebuie să introducă datele cardului său bancar (i.e.,  numele, prenumele, numărul cardului, data de expirare și codul de securitate format din trei cifre CVV2 / CVC2 / 4CSC indicat pe verso). La final, Plătitorul apasă butonul „Achită”.

2.2. În acest mod pot fi reîncărcate conturile tuturor Clienţilor Bemol Retail, care sunt persoane fizice.

2.3. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL). Informația se transmite în formă criptată și se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată aparținut Băncii emitente a cardului bancar al Plătitorului.

2.4. Dacă datele introduse sunt corecte, Plătitorul va fi redirecţionat pe pagina cu rezultatele tranzacţiilor, unde vor fi indicate informaţii referitor la suma plăţii, ora şi codul tranzacţiei.

2.5. După efectuarea plății, mijloacele bănești vor fi transferate în Conturile personale ale Clieţilor în favoarea cărora a fost efectuată plata (prin intermediul Sistemului de facturare) în decurs de 2 ore. Transferul mijloacelor bănești poate depăși termenul de 2 ore, în dependență de ora la care a fost procesată plată, nivelul de încărcare al sistemului de plăți, etc. Furnizorul serviciilor nu garantează respectarea acestui termen și nu este responsabil pentru prejudiciile aduse Clientului/Plătitorului în rezultatul întârzierii transferului mijloacelor bănești în contul numărului ce a fost reîncărcat prin intermediul plăților online.

2.6. În cazul în care Clientul doreşte să anulează plata, acesta trebuie să expedieze un e-mail la card@bemol.md, în care să indice următoare date: numele, prenumele, suma, codul de identificare și oră tranzacției. Dacă informațiile sunt corecte, plata va fi anulată în termen maxim de 48 de ore, iar fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate pe cardul bancar de pe care a fost efectuată plată.

2.7. Furnizorul serviciilor își rezervă dreptul de a stabili niște limitări asupra posibilității Plătitorilor de a transfera mijloace bănești în Conturile Clienţilor, prin intermediul Cardului bancar, fără a se limita la țara emitentă a Cardului bancar. Furnizorul serviciilor își rezervă dreptul de a nu informa Plătitorul și Clientul despre motivele stabilirii limitărilor.

2.8.  Orice Deținător de card bancar Visa, MasterCard (inclusiv Visa Electron şi Maestro) sau American Express emis de către Băncile din Moldova, precum și de către Băncile străine (cu protecție 3D Secure), poate efectua reîncărcarea contului abonatului prin intermediul serviciului “Plăți online”.

 2.9. Transferul mijloacelor bănești prin intermediul plății online, se efectuează luând în calcul următoarele limitări:

2.9.1. Plata online nu poate fi efectuată în cazul în care Plătitorul are o interdicție asupra efectuării plăților.

2.9.2. Pentru a efectua plata, față de Client nu trebuie să fie aplicată nici o modalitate de încetare a prestării Serviciilor, cu excepția modalităților de încetare legate de neachitarea de către Client a plății pentru Serviciile de comunicații electronice.

2.9.3. Transferul de mijloace bănești poate fi efectuat doar indicând sume cu cifre întregi.

2.9.4. Restricții privind suma plății:

- sumă minimă de plată – 500 de lei;

- sumă maximă de plată – fără restricţii;

2.10. Furnizorul serviciilor își rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele sumelor de plată pentru Plătitori.

2.11. Plata online poate fi efectuată numai prin intermediul Cardurilor bancare emise atât de către Băncile din Moldova, cât și de Băncile străine, care însă dispun de protecția 3D Secure.

2.12. Plătitorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, a datei de expirare a valabilității Cardului său bancar, a sumei de bani spre transfer, precum și a numărului cardului de combustibil al Clientului. Întrucât Furnizorul serviciilor nu efectuează transferuri de mijloace bănești și nu prestează servicii bancare, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului o poartă exclusiv Banca și Plătitorul.

2.13. Furnizorul serviciilor nu garantează Plătitorului securitatea in timpul efectuării plăților online, inclusiv în cazuri de cracking sau hacking a cardului bancar al Plătitorului, precum și oricare alte acțiuni de fraudare a contului Plătitorului/Clientului prin utilizarea acestui serviciu. Plătitorul acceptă această limitare a responsabilității Furnizorului serviciilor și în cazul în care nu va accepta oricare din condițiile acestui Regulament, Plătitorul nu va utiliza acest serviciu prin intermediul site-ului Furnizorului serviciilor.

2.14. În nici o circumstanță Furnizorul serviciilor nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă, rezultate din/sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului de plăți online atât al acestui site web cât și ale altor site-uri web aflate în legătura cu acesta. Toate pretențiile de ordin material și moral pot fi adresate de către Plătitor, după caz, Băncii emitente a cardului bancar.

3. Plată

La transferul mijloacelor bănești pentru reîncărcarea contului Abonatului prin intermediul Plății online, nu se percepe comision.

4. Alte condiții

4.1. Abonații sunt anunțați despre încetarea sau modificarea prezentului Regulament prin intermediul paginii web al Furnizorului serviciilor: www.bemol.md. Regulamentul se consideră modificat din momentul indicat în anunț.

4.2. Întrucât transferul informației despre tranzacție către Bancă și conținutul acestei informații se efectuează cu ajutorul unor canale de comunicații deschise (Internet și altele), Furnizorul serviciilor nu garantează confidențialitatea informațiilor despre Plătitor și nu poartă răspundere pentru acest fapt.

4.3. Furnizorul serviciilor nu are acces, respectiv nu păstrează informații confidențiale legate de Cardurile bancare ale Plătitorilor.

4.4. Transferul mijloacelor bănești prin intermediul Plății online cu ajutorul Cardurilor bancare poate fi sistată de către Furnizorul serviciilor pentru Clientul sau Plătitorul respectiv, pe o perioadă nedeterminată, fără nici o explicație.

4.5. Furnizorul serviciilor nu poartă răspundere în fața Plătitorului și/sau a Clientului, pentru întârzierile și defecțiunile platformelor tehnice și erorile de comunicare care au apărut fără vina Furnizorul serviciilor.

4.6. Plătitorul poartă răspundere pentru orice acțiuni ale persoanelor terțe, realizate din numele Plătitorului la utilizarea Cardului bancar al Plătitorului pentru efectuarea Plății online.

4.7. Prin utilizarea serviciului ”Reîncărcare online”, plătitorul acceptă toate condițiile prezentului Regulament și este de acord cu condițiile de limitare a răspunderii Furnizorul serviciilor.

4.8. Furnizorul serviciilor nu poartă răspundere în cazul oricărei pretenții ridicate de către o persoană terță, rezultată din utilizarea serviciului de reîncărcare a contului online din numele acestuia, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizorul serviciilor, și să nu acționeze Furnizorul serviciilor în judecată ca urmare a încălcării sau ignorării de către Plătitor a termenilor si condițiilor prezentului Regulament.